0
3


#شاهزاده_رضا_پهلوی #براندازیم #فتح_تهران #ورشو #ققنوس #متحد_شویم #جاوید_شاه #جنبش_فیروزه_ای #اتحادوعمل_برای_سرنگونی #ایران #پادشاهی_پارلمانی #فوری #دیگه_تمومه_ماجرا #چهل_سال_شکست#شهبانو #فرقه_تبهکار #مردم #ایران_را_پس_میگیریم #میدان_میلیونی #فضای_مجازی #ما #ترکمن #اعتراضات_سراسری #اقوام_ایرانی #بگو_برگرد_شاه #ایران_آزاد_فردا #ایرانیاران#trump #iran #rezapahlaviSupply